De Schiedamse wijk Groenoord

De wijk Groenoord in Schiedam-Noord is in de zestiger jaren gebouwd tussen natuurgebied Midden Delfland en het historisch centrum van Schiedam. Omdat de wijk al ruim veertig jaar bestaat, zijn alle voorzieningen aanwezig die een wijk prettig leefbaar maken. Groenoord is een wijk waar Schiedammers graag en lang blijven wonen.

Verouderde woningen aangepakt

Veel woningen in Groenoord stammen uit de zestiger jaren en voldoen niet meer aan de huidige woonwensen. In 1998 hebben woningcorporatie Woonplus Schiedam en de gemeente Schiedam daarom samen met bewoners uit de wijk aan een plan voor de toekomst gewerkt: de Wijkontwikkelingsvisie Groenoord 1999-2015. Dit plan is in 2003 goedgekeurd. Aan de uitvoering van dit plan wordt hard en met succes gewerkt.

Variatie

Woonplus en de gemeente hebben samen Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Groenoord  (WOGroenoord) opgericht die een gevarieerd aanbod nieuwe koopwoningen en winkels ontwikkelt. Daarvoor worden verouderde flats gesloopt, andere worden opgeknapt, er worden nieuwe woningen gebouwd en de woonomgeving krijgt een flinke opknapbeurt. Variatie is daarbij een belangrijk thema: in woningtype, groen, straten, winkels en voorzieningen. Het zuidelijkste deel van de wijk is al klaar. Nu wordt hard aan het middelste deel van de wijk gewerkt waar momenteel 54 nieuwe eengezinswoningen worden gebouwd.

Groen, licht en veilig

In Groenoord waren veel bomen zo groot geworden dat ze veel licht wegnamen. Naast de prachtige grote bomen is nu ruimte gemaakt voor kleinere, bloeiende bomen en mooie bloemenperken die voor afwisseling in licht en kleur in de wijk zorgen.