Op zaterdag 26 november 2011 houden wij weer Open Huis in de modelwoning van De Beatles van 11.00 tot 15.00 uur, op die dag hebben wij als speciale actie DOE UW BOD op de laatste hoekwoningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ooms makelaars te Schiedam, tel. nr. 010-2730102.

 

Start bouwrijp maken bouwplan De Notenbalk klik hier

  

Start bouw op Look TV

Zaterdag 10 april precies 40 jaar geleden nadat The Beatles uit elkaar gingen, brachten wij De Beatles "al was het maar voor heel even" weer bij elkaar. Die dag ging namelijk de nieuwbouw feestelijk van start, zie voor de unieke beelden: http://www.youtube.com/looktvschiedam#p/u/1/pbPhL3pfI_Y of onze hyves http://beatlesgroenoord.hyves.nl/

Voor meer foto's klik hier

Eerste paal/start bouw De Beatles!

Het vieren van de eerste paal is een echte traditie in de bouw. De feestelijke handeling wordt meestal verricht door een prominent persoon (veelal de wethouder die bij het project is betrokken), gekleed in een witte jas, witte laarzen en een witte bouwhelm. Nadat de heimachine in werking is gesteld wordt getoost op een goede bouw. Deze keer was het anders. Op 10 april hebben toekomstige bewoners van De Beatles zelf hun eerste paal geslagen. Het was op alle fronten een zeer geslaagd feest, de aanwezigheid van de vele gasten, het mooie weer, de heerlijke hapjes en natuurlijk Alberto da Moreno, die als verrassing enkele Beatles liedjes ten gehore bracht. Tijdens het feest konden de kopers met hun gezin een mooie foto naast de nostalgische heistelling laten maken. Al met al een veelbelovende start van de nieuwbouw.

Folder Basisscholen Groenoord

De gemeente Schiedam wil graag meer gemengde buurtscholen en vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan.

Hiermee zorgen we ervoor dat de scholen een afspiegeling zijn van de buurt waar de school staat.

Met deze folder informeert de gemeente Schiedam u over de scholen bij u in de buurt.

Klik op onderstaand plaatje om de folder te openen.

Folder_basisscholen_Groenoord.pdf

Voortgang werkzaamheden december 2009

Werkzaamheden eind november 2009 gestart

Werkzaamheden gestart!

De werkzaamheden rond het bouwterrein van De Beatles zijn onlangs gestart.
De plaats waar dit jaar de vier flatgebouwen zijn gesloopt wordt nu, door aannemer Van Dijk, bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat alle bestrating en beplanting (incl. boomstronken) worden weggehaald, evenals alle kabels en leidingen die nog in de grond zitten. Daarna zal de bouwput worden afgegraven.
Bam woningbouw heeft inmiddels bouwhekken geplaatst en zal na het afgraven van de bouwput, de rest van het terrein afzetten.

Het stukje terrein tussen het Louis Zimmermanplein en het Sem Dresdenplein is inmiddels bestraat waardoor er tijdelijke parkeerruimte ontstaat. De straat wordt hier voorlangs doorgetrokken zodat beide pleinen verbonden worden en toegang tot de Eduard van Beinumlaan hebben.  Dit zelfde zal plaatsvinden tussen het Dirk Schäferplein en het Jacques Urlusplein.

Deze werkzaamheden zullen begin maart 2010 klaar zijn.

Open Huis op 25 september 2010

Op 25 september is er van 12.00 tot 14.00 uur Open Huis op de bouwlocatie van De Beatles aan de Eduard van Beinumlaan .

Concertmeester opgeleverd!

WOGroenoord heeft op donderdag 9 juli het project De Concertmeester langs de Laan van Bol’es officieel opgeleverd aan Woonplus Schiedam. In 2005 werd gestart met de sloop van 130 verouderde appartementen en afgelopen periode kwamen daar 42 eengezinswoningen en 73 nieuwe appartementen voor terug.

Van de appartementen zijn er 50 in de sociale huur gerealiseerd die voor een huurprijs van ca. €475 per maand te huur zijn bij Woonplus Schiedam. Voor deze woningen is huurtoeslag beschikbaar. Wethouder Yorick Haan heeft zich nadrukkelijk ingezet voor het realiseren van deze sociale huurwoningen. In eerste instantie zouden er maar 23 sociale huurappartementen gebouwd worden.

Een deel van de woningen is in gebruik genomen door de Frankelandgroep. De bestrating is zo ontworpen dat er vanuit de nieuwe appartementen een drempelloze route naar het reeds bestaande gebouw van de Frankelandgroep aan de Willem Andriessenlaan ontstaan is.

Voor de huurwoningen was veel belangstelling en de woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Ook voor de eengezinswoningen was veel belangstelling en deze waren in een mum van tijd verkocht.

Voor de omwonenden leverde de sloop van de oude flats en de bouw van de nieuwe woningen wel wat overlast op. Het aantal klachten bleef echter zeer beperkt omdat WOGroenoord een klankbord groep ingesteld had waarin aannemer, opzichter en een aantal omwonenden regelmatig met elkaar spraken over de werkzaamheden. Als er al eens een probleem was kon dat snel opgelost worden.

Nu de werkzaamheden aan de woningen zijn afgerond is het werk aan de buitenruimte opgepakt. De straten worden opnieuw bestraat, er worden parkeerplaatsen aangelegd en ook komt er nog een klein speelplekje voor de kleintjes.

Start verkoop zeer succesvol!

Zo’n 500 geïnteresseerden kwamen zaterdag 13 juni naar het park aan de Oreliosingel in Schiedam. Zij lieten zich informeren over de 92 nieuwbouw-woningen in De Notenbalk en De Beatles of kwamen in het zonnetje genieten van muziek en gezelligheid tijdens het Muziekfestival Groenoord.

Wijk Ontwikkelingsmaatschappij WOGroenoord organiseerde het festival met veel lokale artiesten als dank voor het begrip dat de Groenoordbewoners de afgelopen jaren hadden voor alle sloop- en bouwactiviteiten.

Directeur René Korstanje: “De bewoners hebben telkens weer veel begrip en geduld getoond en daarvoor wilden we ze weleens hartelijk bedanken. We wilden van de start verkoop ook een mooi moment maken, zeker in deze moeilijke tijd, en hebben dat op deze wijze gecombineerd. Dat de zon ons zo geweldig bijstond is natuurlijk puur geluk. Het was een fantastische sfeer die helemaal weergaf hoe gezellig Groenoord is.”

Hieronder een aantal foto's. Meer foto's vindt u op:  http://groenoordfestival.hyves.nl/