WOGroenoord werkt samen

Bij de projecten van WOGroenoord zijn veel verschillende partijen betrokken: overheid, bewoners, aannemers, enzovoort. Hieronder vindt u een overzicht met links naar de websites van deze organisaties.

Meer informatie over koopwoningen van WOGroenoord

Ooms Makelaars
Woon Informatie Centrum Schiedam

Meer informatie over huurwoningen in Groenoord
Woonplus Schiedam

Informatie over aannemers die in opdracht van WOGroenoord werken.

BAM Woningbouw
Van Dijk Maasland BV                                                                                          

Meer informatie over de bewonersorganisaties
Klankbordgroep
Oreliosingel 85a 3122 CN  Schiedam
010-4716495 spreekuur: maandag 13.00 tot 14.30 uur

Vormgeefster: Heike Slingerland info@slingerland.eu

Vormgeving & technische realisatie website

Projectbegeleiding en tekst: van Huisstede Communicatie
Ontwerp en vormgeving: Vrijwerk
Technische realisatie website: DRecomm