Opgericht door Woonplus en de gemeente Schiedam

WOGroenoord is opgericht in 2002 door Woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schiedam om een belangrijk deel van de Wijkontwikkelingsvisie Groenoord 1999-2015 uit te voeren. Daarvoor moeten verouderde flats worden gesloopt, nieuwe woningen worden gebouwd en de leefomgeving worden aangepakt. Woonplus is meestal eigenaar van de flats die plaats moeten maken voor nieuwbouw en de gemeente bezit in veel gevallen de bijbehorende grond. WOGroenoord krijgt nu van Woonplus de woningen en van de gemeente de grond. Zo kan WOGroenoord als zelfstandige partij het hele traject beheren: vanaf de sloop van de bestaande woningen en het bouwrijp maken van de grond tot en met de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwprojecten. Tot eind 2010 worden bijna 400 woningen ontwikkeld die voldoen aan de hedendaagse woonwensen van bewoners van alle leeftijden. Appartementen, woon-werkwoningen, eengezinswoningen, seniorenflats en winkels. Een deel van de woningen wordt ook verhuurd door Woonplus.

Samen met de bewoners en Klankbordgroep

WOGroenoord werkt nauw samen met de bewoners van de wijk. De Klankbordgroep, die de bewoners van Groenoord vertegenwoordigt, zit regelmatig met WOGroenoord aan tafel om de plannen door te nemen. Bij de vernieuwing van de woonomgeving worden ook de omwonenden bij de plannen betrokken. Niet alleen bij de ontwikkeling van de woningen, ook bij de openbare ruimte.  Groen, voldoende parkeergelegenheid en speelplekken voor de jeugd zijn belangrijke aandachtspunten.