In ontwikkeling

De bouw van het nieuwbouwproject De Beatles is gereed.
Het nieuwbouwproject De Beatles in Het Poppark bestaat uit 54 eengezins-woningen met flinke achtertuinen, er zijn nog slechts enkele woningen te koop.

De Notenbalk:

De eerste week van november 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken voor de 1e fase van ons project De Notenbalk.

Fase 1 van De Notenbalk bestaat uit de Dierenkliniek Schiedam Noord en de twee naastgelegen eengezinswoningen (prijs Euro 185.000,00) aan de Willem Andriessenlaan. Voor meer informatie over de woningen kunt u contact opnemen met Ooms Makelaars Schiedam, tel. 010-2730102.


Madonna, Elvis en Elton

Behalve eengezinswoningen zijn er ook nog 3 andere complexen gepland in Het Poppark. Voor de Madonna wordt overleg gevoerd met twee organisaties die huisvesting aan bewoners bieden die zorg nodig hebben en voor de appartementencomplexen Elvis en Elton wordt overleg gevoerd met een partij die de appartementen zou willen gaan verhuren. Naar verwachting wordt voor eind van het jaar duidelijk of er overeenstemming bereikt kan worden en of er gebouwd kan gaan worden.

De Cantate op het Bachplein is vooralsnog uitgesteld.