Buitenruimte

De leefbaarheid van een wijk wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de woningen, maar zeker ook door de inrichting van de buitenruimte. Daarom besteedt WOGroenoord veel aandacht aan het samenspel van de bestrating, zichtbaarheid en veiligheidsgevoel, het groen, verlichting, berijdbaarheid met kinderwagens en rolstoelen, parkeermogelijkheden, plekken om te rusten en te spelen, de kwaliteit van ontmoetingsplekken en speeltoestellen.