En zo is het geworden!

Slopen om plaats te maken voor nieuwbouw

Aan de Eduard van Beinumlaan, het Sem Dresdenplein en het Dirk Schäferplein stonden tot eind 2008 een aantal verouderde flats. Deze zijn inmiddels gesloopt om plek te maken voor 54 nieuwbouwwoningen van Het Poppark/De Beatles. De Martinuskerk is in 2006 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe eengezinswoningen van De Notenbalk.

Woonplus overlegt met bewoners

De meeste huurwoningen in Groenoord, en dus ook de flats, zijn het eigendom van Woonplus Schiedam. Voordat WOGroenoord gaat slopen, zorgt Woonplus Schiedam – na intensief overleg - voor de verhuizing van de bewoners. Pas als een gebouw helemaal leeg is, wordt het overgedragen aan WOGroenoord. WOGroenoord is verantwoordelijk voor de sloop van deze flats en het bouwrijp maken van de grond. De grond gaat terug naar de gemeente.

WOGroenoord overlegt met omwonenden

Bij het slopen is geluidoverlast vrijwel onvermijdbaar. Door in goed overleg met de omwonenden afspraken te maken, probeert WOGroenoord de overlast zo beperkt mogelijk te houden.